Renhetstest for risRenhetstest for ris

MERK FØLGENDE

Rice Purity Test, som ble utviklet ved Rice University, nevner forbudt eller umoralsk oppførsel. Det bør ikke antas at testen, som vanligvis gis til elever for å glede seg, støtter oppførselen som er oppgitt.

  • Jeg forstår og ønsker å fortsette.